Ağ Mimarileri Ve Sistemleri Bölüm 6

0
25
 • Teknolojiler

Bir bilgisayarın gerek internete, gerekse yerel ağa çıkabilmesi için, fiziksel ve mantıksal bir takım bağlantılarının olduğundan bahsetmiştik. Buraya kadar sizlere bir takım fiziksel yordamlardan bahsetmeye çalıştım. Bu bölümde ağ topolojilerinde mantıksal yordamlardan söz edeceğim. Ama şunu eklemekte fayda görüyorum. Aşağıdaki teknolojiler her ne kadar mantıksal yordamlar olsada, bunların fiziksel olanlarınıda piyasalarda rahatlıkla bulabilmekteyiz. Ama ben daha çok işleyiş kavramlarından mantıksal yordamlara değineceğim.

 • Gateway

Teknik olarak gateway’ ı ele alırsak, birbirinden farklı türdeki iki ağ protokol’ lerinin anlaşılmasını sağlayan donanımsal ya da yazılımsal ağ teknolojisine verilen isimdir.

OSI başcuru modelinin 7 katmanının işlevlerini de içinde barındırır. Gateway (Geçit Yolu)na gelen veri paketleri en üst katman olan uygulama katmanına kadar çıkar ve yeniden ilk katman olan fiziksel katmana gider. Geçit yolu farklı protokol kullanan ağlarda iki yönlü protokol dönüşümü yaparak bağlantı yapılmasını sağlar. Gateway teknolojisinin kullanılmasının bir takım bazı amaçları vardır. Bunlar ;

 • Ağ protokolleri birbirinden farklı iki ağı birbirine bağlamak ve aralarında geçit oluşturmak
 • IP (Internet Protokol= İnternet Adres Numarası) yönlendirmesi yapmak
 • Güvenlik duvarı oluşturarak, sistemleri dışarılardan gelebilecek tehlikelere karşı korur
  • Routing

Ağ topolojisine ait birimlerden (bilgisayar, ana bilgisayar, switch, yazıcı vs.) gönderilen sorgu paketlerinin başka bir ağda bulunan birimlere yönlendirilmesi işlemidir. Kısacası, bir cihazdaki paketin Router yapılandırılması ile belirleme işlemidir. Router çoğunlukla gateway olarak kullanılır.

ağ ile ilgili görsel sonucu

Routing işlemi router cihazlarıyla yapıldığı için bu ismi almıştır. Router cihazlarının yapmış olduğu işleve verilen isimdir.

Router’ lar başka ağlardaki router’ ların IP adreslerini Routing tablolarında saklarlar. Varsayılan olarak yapılandırıldıkları ağ arayüz’ üne paketleri iletebilirler. Başka bir bilgisayar diğer bir bilgisayarla bağlatı kurmak istediğinde önce IP adresinin sahip olduğu bilgisayarın yerel ağdamı yoksa başka ağdamı olduğunu sorgular. Eğer aranan bilgisayar yerel ağda değilse yani kendisinin bulunduğu ağa kayıtlı değilse, varsayılan gateway (Default Gateway) adresini kullanarak router’ a gönderir. Sinyali alan router uzaktaki bilgisayara veya ağ yolunu bulabilmek için routing tablosuna yeniden başvurur. Şayet yolu bulamaz ise, gönderilen paketi Default Gateway adresine gönderir. Bu işlev adresin yolu bulunana kadar her bir router’ da tekrarlanır.  Paket teslim edileceği router’ a gelince teslim edilir ve oradan da asıl hedef noktası olan bilgisayara ulaştırılır.

Routing işlemi router dediğimiz cihazlar tarafından yapılabileceği gibi, ana bilgisayar işletim sistemleride bu görevi yerine getirebilmektedirler.

 

 

 • Broadcast

Ağ üzerinden herhangi bir birimin veriyi aynı anda tüm birimlere rastgelişi göndermesidir. Radyo ve TV yaınları buna örnek olarak verilebilir.

 • Multicast

Ağ üzerinden herhangi bir birimin birden fazla alıcıya gönderilmesi esnasında bandgenişliği tasarrufunu sağlayabilmek için paket akışlarının sadece bir adet kopyasının ağa gönderilmesi kuralına dayanır. Teknolojini gelmiş olduğu en son noktada, multicast uygulamaları günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Bunlardan örnek verilebilecek en belirgin örnek, IpTv’ dir.

Multicast tekniğin kullanılmasında en genel göze çarpan avantajı ise, bandgenişliğini verimli kullanmaktır.

 • IPX/SPX

Bu protokol, Netware (Ağ Güvenliğini Sağlayan Oluşum) yapısı için geliştirilmiş bir protokol topluluğudur. IPX ağ katmanında çalışmakta olan TCP/IP yapısında ki IP işlevini üstlenen kısımıdır. SPX yapısı ise TCP gibi taşıma katmanında TCP görevleri mantığına göre çalışır.

IPX/SPX çok eski ana bilgisayar işletim sistemi olan Novel için geliştirilmiştir. Microsoft tabanlı işletim sistemleri ise NWLink protokolünü kullanır.

 • NetBeui

Netbios Extended User Interface iletişim kuralının kısaltılmasıdır. Uzun yıllarca Microsoft ağı iletişim kuralı olmuştur ve küçük çalışma grubu veya bölüm ağları ile iyi çalışmaktadır.

 • TCP

Connection-oriented adı denilen, bağlantının daha güvenilir bir iletişim olmasını sağlar. Bu tamamen mantıksal olarak işleyen ve iki bilgisayarın iletişim kuralları için anlaşmaya varmaları anlamına gelir. TCP’ ye uygun gönderilen paketler için bir onay mesajı beklenir. Eğer ki, beklenen onay mesajı gelmez ise, paket gönderilmeye devam eder. Bu mantıksal yordam, iletimin tamamiyle güvenli olması anlamına gelmektedir.

ağ ile ilgili görsel sonucu

TCP (Transmission Control Protokol = İletim Kontrol Protokolü), iletişimi basit bir iletişim değil aksine bilgi paketini oluşturup üzerine varış adresinin yazılmasından da öte şeyler yapılmaktadır. Fazladan yapılan veri iletişim performansını düşürmekte fakat verinin güvenli bir şekilde hedefine ulaştırılmasını sağlamaktadır.

Burada güvenli iletimden bahsedilmesinin amacı, göderilen veri paketlerinin karşı tarafa ulaşıp ulaşılmadığının kontrolünün yapılmasıdır. Alınan veri paketinin, alındığına karşı bize gönderilen bir onay mesajına ACK(acknowledge) adı verilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here