Ağ Mimarileri Ve Sistemleri Bölüm 7

0
53
 • TCP/IP Katmanları

İletişimde kominikasyon işleminin daha faydalı bir şekilde yürütülebilmesi açısından, TCP/IP protokolleri katmanlara ayrılmıştır. Gönderici bilgisayarda en son adres bilgisi eklenir ve alıcı bilgisayar önce adres bilgisine bakar. Sonuçta, tüm verinin okunması ancak hedef bilgisayar tarafından yapılır. Böylelikle ağ ortamında gerekisiz zaman harcamalarından kaçınılmış olur.

 • Application Layer

En üst katmandır. Tüm uygulamaları içermenin yanında, ağ için erişim iznini verir. Kullanıcı bilgilerini düzenlemek ve değiştirmek için kullanılır. Windows Sockets ve Netbios protokolleri bu katman içerisinde yer alır. Ayrıca HTTP (Hypertext Transfer Protokol) ile FTP (File Transfer Protokol) gibi internet sağlayıcı protokolleride bu katmanda yer alırlar.

ağ ile ilgili görsel sonucu

 • Transport Layer

Bilgisayarlar arası bağlantıyı sağlayan ve taşıma katmanı olarak bilinen bu sistem, uygulama ile internet arası veri geçişinede olanak sağlamaktadır. TCP(Transmission Control Protokol) ve UDP(User Datagram Protokol) gibi iletişim protokolleri bu katmanda yer almaktadır.

 • Internet Layer

İnternet katmanı olarak lanse edilen bu sistem, adres, paket ve hedef yol hakkındaki işlemleri kapsar. IP(Internet Protokol), ARP(Address Resolution Protokol), ICMP(Internet Control Message Protokol) ve IGMP(Internet Group Management Protokol) protokolleri bu katmanda yer almaktadırlar. İleriki konumuzda bunlar üzerinde durulacaktır.

 • Network Interface Layer

Ağ üzerinde veri gönderilmesini ve veri alınmasını sağlayan ağ arayüz katmanı sağlamaktadır. Ağ kablosu ve ethernet kartı (ağ arayüz kartı) gibi cihazları kapsar.

Ethernet kartı, 12 karakterlik hexadecimal bir eşsiz numaraya sahiptirler. Bu numaraya MAC adresi adı verilmektedir.

Aynı zamanda Token-Ring, FDDI, Frame Relay, X-25, Slip ve PPP protokolleri bu katmanda yer almaktadırlar.

 • IP

Veri paketlerinin adresleme ve yönlendirme işlmelerini yapmaktadır. Ağ ortamında TCP/IP protokolünde her bilgisayarın ve cihazların bir IP adresinin olması gerekmektedir. İleride bu hakkında daha detaylı bilgi verilecektir.

 • IP Adresleme

32 bitlik bir numaradan oluşmaktadır. Burda IP adres denilince, bir bilgisayarın başka bir bilgisayara ulaşabilmesi için bir adrese ihtiyacı vardır. Bu aynı bizim eviminiz adresi gibidir. Postacı adresimize göre bize mektup getirir. Eğer mektubun üzerinde adresimiz yazılı olmasa, postacı o mektubu bize ulaştıramaz. IP adreste buna benzer bir durumdur.

Dediğimiz gibi ip adresler 32 bittir. Okunması kolay olması açısından, sekiz bitlik dört gruba ayrılmıştır. Bu grupların herbirine oktet adı verilir.

 • UDP

Hedef uygulamayı tanımlayan taşıma katmanı protokolüdür. Broadcast ve Multicast yöntemiyle çoklu bilgisayar ortamlarında veri taşınmasında kullanılır. UDP Portları, TCP Portları ile bazen aynı numarayı alsa da tamamen bağımsız bir protokoldür. Aynı zamanda da güvensizdir.

 • ICMP

Kontrol mesalarını yollayıp karşılığında ise gitti-gitmedi bilgisi sağlanır. Ping komutu bu protokolü kullanarak karşı taraftaki bilgisayarın ağ üzerinde aktif olup olmadığını kontrol eder. ICMP salt bilgilendirme mesajı verir.

 • IGMP

TCP/IP ağ ortamındaki IP Multicasting için üye listelerinin yönetimini saplar. Multicast Group olarak bilinen seçilmiş alıcı gruplar için gönderilen mesajlara dâhil bütün işlevlere IP Multicasting adı verilmektedir.

Ä°lgili resim

 • ARP

Bu işlem ile Ip adresler Mac adreslerine çevrilmektedir. Daha da açacak olursak, ip numarası bilinen bir bilgisayarın mac adresini yine ip adresi aracılığıyla öğrenmeye yardım eder.

 • PPP

Bu yapı, Netbeui, TCP/IP ve IPX/SPX ağ taşıma protokolleri kombinasyonunu kullanır. Kimlik denetiminde şifreleme (encryption) yapısını kullanır.

 

 • VPN

Halka açık internet donanımlarının kullanılmaında güvenli bir bağlatıyı sağmak amaçlı kullanılır. VPN bağlantısının yapılabilmesi için bir takım protokollerin var olması gerklidir. Bunlar, PPTP (Point to Point Tunneling Protokol= Noktadan Noktaya Tünel Protokolü), L2TP (Layer Two Tunnelling Protokol = İki Katmanlı Tünel Protokolü) ve IPSec’ dir. Burdaki amaç uzak bilgisayara ulaşabilmek için tüneller denilen yapılarla yani mantıksal yordamlara ulaşmayı amaçlamaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here